Khái niệm cơ bản về hàm SUMIF trong Excel

Một trong những hàm đơn giản nhưng lại thường xuyên phải sử dụng đến, bạn đã hiểu rõ về hàm SUMIF trong Excel chưa? Ghiencongnghe sẽ giúp bạn tìm hiểu về hàm SUMIF này nhé.

Nếu bạn đang phải đối mặt với nhiệm vụ tính tổng các dữ liệu thỏa điều kiện trong Excel, thì hàm SUMIF trong Excel là những gì mà bạn cần. Hướng dẫn của GhienCongNghe sẽ giải thích ngắn gọn về cú pháp của hàm và cách sử dụng chung, và tiếp đó bạn sẽ bổ sung thêm kiến thức trong việc thực hành với một số ví dụ công thức của hàm SUMIF.

Hàm SUMIF là gì?

Hàm SUMIF được phân loại dưới các hàm Math & Trig trong Excel . Nó sẽ tổng hợp các ô đáp ứng các tiêu chí đã cho. Các tiêu chí dựa trên ngày, số hoặc văn bản để tính tổng cho cột ô có các ô đáp ứng đủ tiêu chí trong hàm SUMIF. Nó hỗ trợ các toán tử logic như (>, <, <>, =) và cả các ký tự đại diện (*,?). Hướng dẫn về hàm SUMIF Excel này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng nó từng bước một.

SUMIF là một hàm thường xuyên được sử dụng. Giả sử chúng ta được đưa cho một bảng liệt kê các lô hàng rau từ các nhà cung cấp khác nhau. Tên loại rau, tên nhà cung cấp và số lượng lần lượt ở cột A, cột B và cột C. Trong trường hợp như vậy, chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIF để tìm ra tổng số tiền liên quan đến một loại rau cụ thể từ một nhà cung cấp cụ thể.

Công thức

= SUMIF (phạm vi cần tính, tiêu chí, [sum_range])

Trong đó:

 1. Phạm vi – Đây là phạm vi ô mà bạn cần áp dụng công thức.
 2. Tiêu chí – Tiêu chí để đối chiếu kết quả thỏa mãn điều kiện hay không.

Tiêu chí có thể là:

 • Một giá trị số (có thể là số nguyên, số thập phân, ngày, giờ hoặc giá trị logic) (ví dụ: 10, 01/01/2018, TRUE)
 • Một chuỗi văn bản (ví dụ: “Văn bản”, “Thứ Năm”)
 • Một biểu thức (ví dụ: “> 12”, “<> 0”).
 1. Sum_range – Đây là một mảng các giá trị số (hoặc các ô chứa giá trị số) sẽ được cộng lại với nhau nếu mục nhập phạm vi tương ứng đáp ứng các tiêu chí được cung cấp. Nếu đối số [sum_range] bị bỏ qua, thay vào đó, các giá trị từ đối số phạm vi sẽ được tính tổng.

Cách sử dụng Hàm SUMIF trong Excel

Để hiểu cách sử dụng hàm SUMIF, hãy xem xét một số ví dụ:

Ví dụ 1

Giả sử chúng ta được cung cấp dữ liệu sau:

 

Hàm SUMIF trong Excel
Ví dụ về hàm SUMIF trong Excel

 

Chúng tôi muốn tìm tổng doanh thu cho khu vực phía Đông (East) và tổng doanh thu (Sales) cho tháng Hai (Feb). Công thức cần sử dụng để tính tổng doanh số cho khu vực phía Đông (East) là:

 

Hàm SUMIF trong Excel 2020
Công thức cho Ví dụ 1

 

Tiêu chí văn bản, hoặc tiêu chí bao gồm các ký hiệu toán học, phải được đặt trong dấu ngoặc kép (”“).

Chúng ta sẽ nhận được kết quả như bên dưới:

 Ví dụ Hàm SUMIF trong Excel

Tương tự chúng ta có công thức cho tổng doanh số bán hàng trong tháng hai (Feb) là:

Hàm SUMIF trong Excel - Ví dụ 1b

 

Chúng ta sẽ nhận được kết quả như bên dưới:

Hàm SUMIF trong Excel - Ví dụ 1c

 

Một số lưu ý về Hàm SUMIF Excel

 1. #VALUE! error – Xảy ra khi tiêu chí được cung cấp là một chuỗi văn bản dài hơn 255 ký tự.
 2. Khi sum_range bị bỏ qua, các ô trong phạm vi sẽ được tính tổng.
 3.  Các ký tự đại diện sau có thể được sử dụng trong các tiêu chí liên quan đến văn bản:
  • ? – khớp với bất kỳ ký tự đơn nào
  • * – khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào
 4. Để tìm dấu hỏi hoặc dấu hoa thị theo nghĩa đen, hãy sử dụng dấu ngã (~) trước dấu chấm hỏi hoặc dấu sao (tức là ~ ?, ~ *).

Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn của GhienCongNghe về hàm SUMIF trong Excel! Nếu có bất kì thắc mắc gì về bài viết, xin hãy bình luận phía bên dưới để chúng tôi có thể giúp bạn.

Có thể bạn cần biết:

Bài viết này hữu ích?
Không
Tags

VIỆT ĐỨC

Tôi là một người sống tối giản, thích tìm hiểu mọi thứ và thích chia sẻ những gì mình biết với mọi người. Bạn có thể liên hệ với tôi thông qua địa chỉ email: [email protected]
Back to top button