Cách để gửi tin nhắn cho mọi người cùng tham gia cuộc họp video trên Google Meet

  • Tin nhắn được hiển thị cho mọi người trong cuộc gọi.
  • Bạn chỉ có thể thấy các tin nhắn trò chuyện được trao đổi khi bạn đang trong cuộc họp. Tin nhắn được gửi trước khi bạn tham gia không được hiển thị và tất cả các tin nhắn sẽ biến mất khi bạn rời khỏi cuộc họp.
 

Cách gửi tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp video

Bài viết này hữu ích?
Không

Son Anh

Tôi là Sơn, tôi đang tham gia cộng tác tại GhienCongNghe. Tôi rất yêu thích đọc và mò các thủ thuật Windows và iPhone. Thành tích đáng nể nhất của tôi là phá cháy ổ cứng :D
Back to top button