fbpx

Phan Trí Dũng

Trí Dũng 20 tuổi, hiện đang làm việc tại GhienCongNghe.net với vị trí cộng tác. Đam mê lập trình Web, Mobile, IOT, AI... Muốn bản thân không ngừng phát triển để tạo nên sự đột phá với phương châm "Khả năng con người là vô hạn".
Back to top button