Thuận

Là sinh viên năm 4 của trường ĐH Ngoại Ngữ - Đà Nẵng. Là boy công nghệ chuyên tìm tòi và chia sẻ các tips liên quan đến ngành IT.
Back to top button