Ngô Tuấn

Đam mê công nghệ, du lịch và nghệ thuật. Muốn trải nghiệm và mở rộng hiểu biết để cải thiện bản thân nhiều hơn. Đặc biệt rất thích đọc sách, vì đối với mình mỗi cuốn sách là một câu chuyện, một kho tàng tri thức vô cùng hấp dẫn.
Back to top button